| |
00

Biblioteka Politička teorija

Uredništvo: Enes Kulenović, Tonči Kursar, Ana Matan, Zdravko Petak
 
KULTURA I JEDNAKOST - egalitarna kritika multikulturalizma

brian barry

KULTURA I JEDNAKOST - egalitarna kritika multikulturalizma

Cijena: 180,00 kn
Cijena internet: 36,00 kn

Popust: 80%
UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKIM DOBRIMA - evolucija institucija za kolektivno djelovanje

elinor ostrom

UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKIM DOBRIMA - evolucija institucija za kolektivno djelovanje

Cijena: 150,00 kn
Cijena internet: 30,00 kn

Popust: 80%
PRAVEDNOST I POLITIKA RAZLIKE

iris marion young

PRAVEDNOST I POLITIKA RAZLIKE

Cijena: 160,00 kn
Cijena internet: 32,00 kn

Popust: 80%
PRIVATNE ŽELJE I POLITIKA

michael laver

PRIVATNE ŽELJE I POLITIKA

Cijena: 150,00 kn
Cijena internet: 45,00 kn

Popust: 70%
ANARHIJA DRŽAVA I UTOPIJA

robert nozick

ANARHIJA DRŽAVA I UTOPIJA

Cijena: 220,00 kn
Cijena internet: 209,00 kn

Popust: 5%
MULTIKULTURALNO GRAĐANSTVO

will kymlicka

MULTIKULTURALNO GRAĐANSTVO

Cijena: 180,00 kn
Cijena internet: 36,00 kn

Popust: 80%
SUVREMENA POLITIČKA MISAO

raymond plant

SUVREMENA POLITIČKA MISAO

Cijena: 240,00 kn
Cijena internet: 48,00 kn

Popust: 80%
PRONALAŽENJE POLITIČKOGA - prilog teoriji refleksivne modernizacije

ulrich beck

PRONALAŽENJE POLITIČKOGA - prilog teoriji refleksivne modernizacije

Cijena: 190,00 kn
Cijena internet: 114,00 kn

Popust: 40%
PRONALAŽENJE POLITIČKOGA - prilog teoriji refleksivne modernizacije

ulrich beck

PRONALAŽENJE POLITIČKOGA - prilog teoriji refleksivne modernizacije

Cijena: 150,00 kn
Cijena internet: 45,00 kn

Popust: 70%