| |
00

Znanost u džepu

MODA - zastiranje i otkrivanje

milan galović

MODA - zastiranje i otkrivanje

Price: 59,00 kn
Internet price: 11,80 kn

Discount: 80%
RAT U TRANSFORMACIJI

milan galović

RAT U TRANSFORMACIJI

Price: 49,00 kn
Internet price: 9,80 kn

Discount: 80%
BAUDRILLARD I MILENIJ

christopher horrocks

BAUDRILLARD I MILENIJ

Price: 39,00 kn
Internet price: 19,50 kn

Discount: 50%
DONNA HARAWAY I GENETSKI MODIFICIRANA HRANA

george myerson

DONNA HARAWAY I GENETSKI MODIFICIRANA HRANA

Price: 39,00 kn
Internet price: 11,70 kn

Discount: 70%
NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM

dave robinson

NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM

Price: 39,00 kn
Internet price: 31,20 kn

Discount: 20%
LYOTARD I NELJUDSKO

stuart sim

LYOTARD I NELJUDSKO

Price: 39,00 kn
Internet price: 19,50 kn

Discount: 50%
LACAN I POSTFEMINIZAM

elizabeth wright

LACAN I POSTFEMINIZAM

Price: 39,00 kn
Internet price: 19,50 kn

Discount: 50%
NA MLADIMA SVIJET ZASTAJE

damir pilić, dražen lalić

NA MLADIMA SVIJET ZASTAJE

Price: 49,00 kn
Internet price: 9,80 kn

Discount: 80%
RATOVI ZNANOSTI - POGLED UNATRAG

davorka matić

RATOVI ZNANOSTI - POGLED UNATRAG

Price: 39,00 kn
Internet price: 19,50 kn

Discount: 50%